ODS FILL

Sıvı Kimyasal Dolum Sistemi​

  • > Kimyasalın yanlış tanka dolumunu ve taşmasını engeller.
  • > Tank alt seviyeye gelince dolum için uyarır ve dağıtım sistemine tank seviyelerini bildirir.
  • > Gerektiğinde manuel kimyasal alımına izin verir
  • > Tüm kontroller LCD ekran üzerinden takip edilir ve yönetilir.