ODS PREP

Tuz Soda Sülfat Çözme Sistemi

Ods Prep sistemleri, Ods Solid sistemlerinde kullanılan katı kimyasalların, sabit konsantrasyonda ve kolaylıkla çözelti haline getirilmesini sağlayan sistemlerdir. 

a. Tek çözme tankında birden fazla kimyasal çözülebilir,
b. Çözme işlemi sonrası tank otomatik yıkanır,
c. Farklı konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlanabilir,
d. Sıcaklık ve su miktarı kontrolü vardır,
e. Tank hacmi ihtiyaca göre belirlenebilir,
f.  Rezerv tankları taşma ve bitme emniyeti vardır. 

Neden ODS SOLID & ODS PREP?

1 – İşçilik yükünü azaltmak,
2 – Proses sürelerini kısaltmak ve üretimi arttırmak,
3 – Hatalı tartımlardan kaynaklanan ilave ve tamirleri ortadan kaldırmak,
4 – Tuz,Soda ve Sülfatın çözülmeden katı halde makinaya verilmesini engellemek,
5 – İlave tankı pompalarını katı partiküllerden korumak ve ömrünü uzatmak,
6 – Kimyasal tüketimlerini geriye dönük inceleyebilmek,
7 – İşletmede standardizasyonu sağlamak,
8 – Kimyasal stok kontrollerini daha sağlıklı yapmak,