ODS SOLID

Tuz Soda Sülfat Dağıtım Sistemi

Tuz, Soda ve Sülfat dağıtım sistemleri, özellikle çok büyük miktarda kimyasal çözeltilerini hızlı ve hassas olarak transfer edebilen, insan hatalarını tamamen ortadan kaldırma ve proseslerde kısalmayı sağlama amaçlı sistemlerdir.

ODS PREP sistemi ile entegre çalışma yapısı sayesinde, hazırlanan çözeltilerin her zaman sabit konsantrasyona sahip olması garanti edilmiş olur.

HIZ & HASSASİYET

Kullanılan özel pompa sayesinde bütün çözeltiler son derece hızlı olarak transfer edilebilmekte, uygulanan değişken hız kontrollü sürücü sayesinde, son derece hassas tartılabilmektedirler. Sistemin dozajlamadaki hız algoritması, büyük miktarlarda yakalanan dozaj hızını düşük miktarlarda yakalanan hassasiyetle birleştirir.

DEBİMETRE

Bütün çözeltiler elektromanyetik debimetreler ile hacimsel olarak ölçülürler. Ods Solid sisteminin Otomatik Kalibrasyon Modülü sayesinde flowmetre kalibrasyonları sürekli olarak kontrol altında tutulur. Ods Solid çözeltilerin katı madde miktarını otomatik olarak hesaplar ve istenilen miktarı hacimsel olarak gönderir. 

TANK ÇİFTLİĞİ

Tank çiftliğinde kullanılacak tanklar, çözeltilerin kullanım miktarlarına, Ods Prep çözme tankı kapasitesine ve kurulumun yapılacağı yere göre belirlenir. Konik veya silindirik tanklardan oluşabileceği gibi, dozaj ünitesi ile aynı hizada veya daha yüksekte olabilir.

Neden ODS SOLID & ODS PREP?

1 – İşçilik yükünü azaltmak,
2 – Proses sürelerini kısaltmak ve üretimi arttırmak,
3 – Hatalı tartımlardan kaynaklanan ilave ve tamirleri ortadan kaldırmak,
4 – Tuz,Soda ve Sülfatın çözülmeden katı halde makinaya verilmesini engellemek,
5 – İlave tankı pompalarını katı partiküllerden korumak ve ömrünü uzatmak,
6 – Kimyasal tüketimlerini geriye dönük inceleyebilmek,
7 – İşletmede standardizasyonu sağlamak,
8 – Kimyasal stok kontrollerini daha sağlıklı yapmak,