ODS WEIGH

Toz Boya Tartım​

Ods Weigh Reçete sistemleri ile entegre çalışarak doğru boya ve miktarın, bilgisayar ve barkod  kontrolü ile tartılmasını sağlar. 
Miktarda veya tartılacak boyada hata yapılması durumunda sistem kullanıcıyı uyarır ve işleme devam etmesine izin vermez.

Toz boyaların doğru şekilde depolanması hem yer kazancı hemde kolay kullanım açısından önemli bir etkendir. Doğru depolama beraberinde doğru stok takibi ve planlamayı getirir.  

Boyalar 2 farklı şekilde depolanabilirler,

•    SABİT DEPOLAMA – Sabit Raf Düzeni

Gezer terazili boya tartım sistemi ile beraber kullanılabilir. Boyalar terazilere değil, teraziler boyalara götürülür. Her boyanın yeri sistemde tanımlıdır. Boyaların yere dökülme ihtimali azalır ve tartım süresi kısalır.

Neden ODS WEIGH & ODS CRS 

1 – Renk tekrarlanabilirliği artar,
2 – Toz boya tartım hataları engellenir,
3 – Operatörün doğru boyayı hızlıca seçmesi sağlanır,
4 – Yapılan tartımların istenilen toleranslar dahilinde yapılıp kayıt altına alınması sağlanır,
5 – Operatörün 0 (sıfır) hatası yapması engellenir,
6 – Boya LOT takibi yapılır,
7 – Depolamada yer kazancı sağlar,
8 – Tartım süresi kısalır,
9 – Hareketli teraziler ile yere dökülme azalır,
10 – Boyaların stok kontrolü yapılır.